Code of Conduct

Miljø- og samfundsansvar

Vi mener at alle virksomheder, er forpligtede til at bidrage til en global bæredygtig samfundsudvikling. Vores arbejde med arbejde med social ansvarlighed tager sit udgangspunkt i grundlæggende principper baseret på de internationale konventioner om menneskerettig-heder, arbejdstager-rettigheder, miljøbeskyttelse og korruptions-bekæmpelse (ILO-konventioner og FN’s menneskerettigheder).

Vi vil arbejde aktivt med vore leverandører for at medvirke til at konventionerne overholdes. Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig ansvarlig udvikling hos vores producenter og tilstræber at gøre en positiv forskel for ansatte i leverandørkæden.

 

Global Compact

Praxis er medlem af FN’s Global Compact koncept, der er et internationalt fælles regelsæt om virksomheders samfundsansvar. Der er p.t. over 2400 virksomheder med på verdensbasis, og vi er stolte af at være med i det selskab.

Global Compact er et CSR-initiativ, som den tidl. generalsekretær, Kofi Annan har igangsat for at inddrage private virksomheder i arbejdet med at tackle nogle af verdens største sociale og miljømæssige udfordringer.

Helt centralt i konceptet er ti grundprincipper indenfor 4 hovedgrupper:

Menneskerettigheder - Arbejdstagerrettigheder - Miljøbeskyttelse - Anti-korruption

Vores tilslutning skal ses som et udtryk for vores engagement og ønske om at bidrage til en bæredygtig udvikling ved aktivt at deltage i at løse de utilsigtede konsekvenser af globaliseringen.

Læs mere på www.unglobalcompact.org

 

Leverandørkæden

Langt det meste af vores tøj produceres hos europæiske producenter, der arbejder under helt samme regler som i Danmark.

Vi har også enkelte leverandører i Fjernøsten, så vi har fokus på, hvordan miljø- og arbejdsforhold er hos vores producenter i Fjernøsten. Vi vil ikke acceptere børnearbejde og arbejdstider på op imod 72 timer pr. uge, og derfor forlanger vi, at helt basale arbejdstagerregler overholdes. Vi har igangsat et systematisk arbejde i leverandørkæden, så globaliseringen ikke er skyld i, at grundlæggende krav til arbejdsforhold slækkes.

Metervarer med miljømærker koster lidt mere. Vi mener, at det er op til vore kunder at afgøre, om de vil lægge vægt på disse mærker. Under alle omstændigheder er Øko Tex 100’s grænseværdier blevet vores minimumsstandard på arbejdstøj. Det skal vore leverandører skrive under på.

 

Kundekrav

Praxis har lange traditioner for at produktudvikle nye designs i samarbejde med brugerne. Vores mangeårige fokusering på udvikling af pasform, design og ikke mindst stofkvaliteter har ført til, at vi med en vis stolthed kan sige, at vi er gode til komfort.

På miljøsiden arbejder vi for at udbrede tankerne om renere teknologi. For os er der ikke anden vej frem end at alle må udvise mere omtanke for miljøet på enhver tænkelig måde.

Vi forlanger at alle vore leverandører tager så meget hensyn til miljøet, som overhovedet muligt. Vi har i årevis arbejdet med at erstatte de mest skadelige kemikalier med mindre skadelige alternativer.

Ind i mellem vil vore kunder gerne have vished for, at produkterne er, som vi siger. Derfor producerer vi kollektionen i stoffer med forskellige miljø-mærker.

 

Kontrol

Men der skal mere til end bare ord. Der skal helt konkret handles og de reelle fremskridt kan først ses, hvis man måler og kontrollerer hver enkelt leverandør hos vore producenter i Fjernøsten. Kontrol er dyrt og besværligt og skaber ikke i sig selv bedre forhold for de ansatte. En af vores største leverandører er allerede med i det europæiske BSCI-koncept og en anden har amfori certificering, som alle levere op til vores code of conduct.

 

Mål

Vi har valgt at koncentrere vores CSR indsats omkring ansvarlig leverandørstyring, og de kemikalier vi vil tillade i vores tøj. Vi har sat os det mål, at nye leverandører skal have gennemført et socialt audit for at blive leverandør til os. Dermed sikrer vi, at fabrikken kender de grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

Vores nuværende leverandører skal helst opnå små løbende forbedringer, indtil deres arbejdstagerforhold er fuldt ud på højde med regelsættet i vores code of conduct. Derfor vil vi holde nøje øje med hver enkelt leverandørs fremskridt.

Sidenhen vil vi begynde at arbejde med det eksterne miljø for at undersøge, om vi på nogen måde kan reducere det CO2 udslip, som vores virksomhed er skyld i.