Privatlivspolitik

1. Information om behandling af personoplysninger

1.1 I det følgende informerer vi dig om indsamlingen af personoplysninger, når du bruger vores websted. Personoplysninger er alle oplysninger, der kan henføres til dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og brugeradfærd.

1.2 Den dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningen[1] er:

Praxis Herning A/S (“Praxis Herning”)

CVR-nr.: 18622130

Hammershusvej 16

7400 Herning

Telefon: 97 12 82 82

E-Mail: info@praxiswear.dk

 

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du vil benytte dig af dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige Søren Wortmann:

Telefon: + 45 97 12 82 82

E-mail: info@praxiswear.dk

 

2 Indsamling af personlige oplysninger ved besøg på vores websted

2.1 Når du besøger Praxis Hernings hjemmesider, kan Praxis Herning behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

2.2 Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies under punkt 7.

2.3 Ud over den rent informative brug af vores websted tilbyder vi forskellige tjenester (f.eks. nyhedsbreve), som du kan bruge, hvis du er interesseret. Til dette formål skal du normalt give os yderligere personoplysninger, som vi bruger til at levere den pågældende tjeneste, og for hvilke de førnævnte principper for databehandling gælder.

2.4 Når du kontakter os via e-mail eller via en kontaktformular, gemmer vi de oplysninger, du oplyser (din e-mailadresse, dit navn og telefonnummer, hvis det er relevant), for at kunne besvare dine spørgsmål. Vi opbevarer personoplysningerne indsamlet via vores hjemmeside i en periode på op til 3 år.

2.5 Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at hjemmesiden fungerer optimalt (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3).

 

2.6 Anvendelse af vores webshop

2.6.1 Hvis du ønsker at bestille i vores webshop, er det nødvendigt for indgåelsen af kontrakten, at du oplyser dine personoplysninger, som vi har brug for til at behandle din ordre. Obligatoriske oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af kontrakter, er markeret særskilt, mens andre oplysninger er frivillige. Vi behandler de oplysninger, du giver os, for at behandle din ordre.

2.6.2 Til dette formål kan vi videregive dine betalingsoplysninger til vores bank.

2.6.3 Du kan frivilligt oprette en kundekonto, som giver os mulighed for at gemme dine data til fremtidige køb. Når du opretter en konto under "Min konto", gemmes de oplysninger, du angiver. Du kan altid slette din brugerkonto, herunder de data, som du har oplyst under ”Min konto”.

2.6.4 Vores grundlag for behandlingen til ovenstående formål er, at oplysningerne er nødvendige for at kunne behandle din ordre (databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(b) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a)).

2.6.5 Vi er i henhold til bogføringsloven forpligtet til at opbevare dine betalings- og ordreoplysninger i en periode på 5 år. I tilfælde af et eventuelt retskrav vil vi kunne opbevare personoplysningerne længere. Efter udløbet af denne periode vil de tilsvarende data blive slettet rutinemæssigt, hvis de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen eller indledning af kontrakten og/eller hvis vi ikke har nogen berettiget interesse i fortsat at opbevare dem.

2.6.6 For at forhindre uautoriseret adgang for tredjeparter til dine personlige data, især finansielle data, er ordreprocessen krypteret ved hjælp af TLS-teknologi.

 

2.7 Nyhedsbreve

2.7.1 Med dit samtykke kan du abonnere på vores nyhedsbrev, hvormed vi informerer dig om vores aktuelle interessante tilbud. De annoncerede varer og tjenesteydelser er nævnt i samtykkeerklæringen. Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, når vi har indhente dit samtykke hertil i henhold til markedsføringslovens regler.

2.7.2 Vi bruger den såkaldte dobbelt opt-in-procedure til at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det betyder, at vi efter din tilmelding sender dig en e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst, hvori vi beder dig bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din registrering, vil dine oplysninger ikke blive brugt. Desuden gemmer vi dine IP-adresser og tidspunktet for registrering og bekræftelse. Formålet med denne procedure er at kunne bevise din registrering og om nødvendigt at afklare et eventuelt misbrug af dine personoplysninger.

2.7.3 Den eneste obligatoriske oplysning for at sende nyhedsbrevet er din e-mailadresse. Efter din bekræftelse gemmer vi din e-mailadresse med henblik på at sende nyhedsbrevet.

2.7.4 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til udsendelse af nyhedsbrevet og afmelde dig nyhedsbrevet. Du kan tilbagekalde ved at klikke på linket i hver nyhedsbrevs-e-mail eller ved at sende en e-mail til: info@praxiswear.dk.

2.7.5 Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi evaluerer din brugeradfærd, når vi sender nyhedsbrevet. Til denne evaluering indeholder de e-mails, der sendes, såkaldte web beacons eller sporingspixels, som er enkeltpixel-billedfiler, der gemmes på vores websted. Oplysningerne indsamles kun pseudonymt, dvs. at ID'erne ikke er forbundet med dine andre personoplysninger, og at en direkte personlig reference er udelukket.

2.7.6 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne sporing ved at klikke på det separate link i hver e-mail eller ved at informere os via en anden kontaktkanal og dermed afslutte din tilmelding til nyhedsbrevet.

2.7.7 Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og markedsføringsloven § 10).

2.7.8 Når du har givet samtykke til at modtage nyhedsbrev, opbevarer vi dine oplysninger indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, eller i henhold til det konkrete samtykke. Når du har afmeldt dig, opbevarer vi dataene rent statistisk og anonymt. Desuden er en sådan sporing ikke mulig, hvis du har deaktiveret standardvisningen af billeder i dit e-mail-program. I så fald vises nyhedsbrevet ikke fuldt ud, og du kan muligvis ikke bruge alle funktionerne. Hvis du viser billederne manuelt, finder den ovennævnte sporing sted.

I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer opbevarer dokumentation for dit samtykke til at sende nyhedsbrev på e-mail indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke.

2.7.9 Klaviyo

Vi bruger Klaviyo til at organisere e-mail-kampagnerne og sende kampagne-e-mails. Udbyderen er Klaviyo Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (herefter "Klaviyo"). Klaviyo er en service, hvormed blandt andet afsendelse af e-mails kan organiseres og analyseres. Hvis du indtaster data med det formål at modtage en e-mail (f.eks. e-mailadresse), vil disse blive gemt på Klaviyos servere i USA.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement.

Ved hjælp af Klaviyo er vi i stand til at analysere vores e-mail-kampagner og tilrettelægge opfølgningskampagner efter målgruppen. Så vi kan f.eks. se om en e-mail blev åbnet, og hvilke links, der eventuelt blev klikket på. På den måde kan vi blandt andet fastslå, hvilke links der blev klikket særligt ofte på.

Vi kan også se, om visse tidligere definerede handlinger (konverteringer) blev udført efter åbning/klik. Vi kan f.eks. se, om du har foretaget et køb efter at have klikket på e-mailen. Klaviyo giver os også mulighed for at underinddele ("klynge") e-mail-modtagere i forskellige kategorier. E-mail-modtagerne kan f.eks. inddeles efter alder, køn eller bopæl. På den måde kan e-mails bedre tilpasses de respektive målgrupper.

For mere information, se Klaviyos privatlivspolitik på følgende link: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice

Hvis du ikke ønsker en analyse af Klaviyo, skal du afmelde e-mailkampagnens distributionsliste. Til dette formål giver vi et tilsvarende link til afmelding i hver e-mail. De data, du har gemt hos os med henblik på at modtage e-mailen, vil blive opbevaret af os eller e-mail-tjenesteudbyderen, indtil du afmelder e-mailen og slettet fra e-maildistributionslisten, efter du har afmeldt dig e-mail. Data gemt af os til andre formål forbliver upåvirket.

Efter at du er blevet fjernet fra e-mail-distributionslisten, kan din e-mail-adresse blive gemt af os eller e-mail-tjenesteudbyderen på en blackliste, hvis dette er nødvendigt for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra blacklisten bruges kun til dette formål og lægges ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkravene ved afsendelse af e-mails. Opbevaring på blacklisten er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelsesloven, som sikrer, at personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden kun behandles i henhold til vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 

2.8 Samarbejdspartnere og/eller leverandører til Praxis Herning

2.8.1 Når du er samarbejdspartner eller leverandør til Praxis Herning eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om dit navn, firmanavn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse og titel samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

2.8.2 Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant for at opfylde aftaler med vores kunder.

2.8.3 Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b)) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f)).

2.8.4 Vi opbevarer oplysningerne på vores samarbejdspartnere og/eller leverandører i op til 5 år i henhold til bogføringsloven.

 

3 Deling af dine personoplysninger med andre

3.1 Afhængig af hvilke personoplysninger, der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand. Når vi videregiver personoplysninger, oplyser vi det i de specifikke oplysninger, vi giver ved indsamlingen af oplysningerne.

3.2 Praxis Herning overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere når dette er en forudsætning for at opfylde formålet. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

3.3 Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse, og at videregivelsen er relevant i forhold til de formål, vi behandler oplysningerne til.

 

4 Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

4.1 Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

4.2 Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

4.3 Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på info@praxiswear.dk.

 

5 OPBEVARINGSPERIODE, DATAINTEGRITET OG SIKKERHED

5.1 Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

5.2 Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

5.3 Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

6 Dine rettigheder

6.1 Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

6.2 Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

6.3 Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

6.4 Dine rettigheder omfatter også følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

 

7 Cookies

7.1 Ved ren informationsbrug af hjemmesiden, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører oplysninger til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser overfører til vores server. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise dig vores hjemmeside og for at sikre stabilitet og sikkerhed (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for anmodningen
 • Forskel i tidszone i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indholdet af anmodningen (specifik side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Mængden af data, der overføres i hvert enkelt tilfælde
 • Websted, hvorfra anmodningen kom
 • Browser
 • Operativsystem og dets grænseflade
 • Sprog og version af browsersoftwaren.

 

7.2 Ud over de ovennævnte data lagres der cookies på din computer, når du bruger vores websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk i forbindelse med den browser, du bruger, og som giver den part, der indstiller cookien (i dette tilfælde os), visse oplysninger. Cookies kan ikke udføre programmer eller overføre virus til din computer. De tjener til at gøre internettilbuddet som helhed mere brugervenligt og effektivt.

7.3 Indsat vedrørende cookies:

a) Dette websted bruger følgende typer cookies, hvis omfang og funktionalitet forklares nedenfor:

 • Midlertidige cookies (til dette formål b)
 • Vedvarende cookies (se c).

b) midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Disse omfatter især session cookies. Disse gemmer et såkaldt sessions-id, hvormed forskellige anmodninger fra din browser kan tilknyttes den fælles session. Dette gør det muligt at genkende din computer, når du vender tilbage til vores websted. Sessionscookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.

c) Persistent cookies slettes automatisk efter et bestemt tidsrum, som kan variere afhængigt af cookien. Du kan til enhver tid slette cookies i sikkerhedsindstillingerne i din browser.

d) Du kan konfigurere dine browserindstillinger i henhold til dine præferencer og f.eks. nægte at acceptere cookies fra tredjeparter eller alle cookies. Bemærk venligst, at du muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted.

e) Vi bruger cookies til at identificere dig ved efterfølgende besøg, hvis du har en konto hos os. Ellers skal du logge ind igen ved hvert besøg.

7.4 Grundlaget for behandlingen er vores legitime interesser i, at hjemmesiden er brugbar og fungerer optimalt (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a)).

 

7.5 Statistik på webstedet

Brug af Google Analytics

7.5.1 I det omfang du har givet dit samtykke, bruger dette websted Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google LLC. Den ansvarlige tjenesteudbyder i EU er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres til og gemmes af Google på servere i USA. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse dog blive afkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren.

7.5.2 Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

7.5.3 Dette websted bruger Google Analytics med udvidelsen "_anonymizeIp()". Det betyder, at IP-adresser behandles i forkortet form, hvilket betyder, at de ikke kan knyttes til en bestemt person. Hvis de data, der indsamles om dig, vedrører en person, udelukkes dette straks, og personoplysningerne slettes straks.

7.5.4 Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted. Desuden kan du forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere browser-plugin'et, som er tilgængeligt på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7.5.5 Retsgrundlaget og tilbagekaldelsesmuligheden for denne behandling er dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a)).

7.5.6 De data, der sendes af os og er knyttet til cookies, slettes automatisk efter 14 måneder. Sletning af data, hvis opbevaringsperiode er udløbet, sker automatisk en gang om måneden.

7.5.7 Vi bruger Google Analytics til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores websted. De indsamlede statistikker gør det muligt for os at forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Under dit besøg på webstedet registreres bl.a. følgende data:

 • de sider, du kalder op, din "klikvej".
 • opnåelse af "hjemmesidemål" (konverteringer, f.eks. tilmeldinger til nyhedsbreve, downloads, køb)
 • din brugeradfærd (f.eks. klik, opholdstid, afvisningsprocent)
 • din omtrentlige placering (region)
 • din IP-adresse (i forkortet form)
 • tekniske oplysninger om din browser og de slutenheder, du bruger (f.eks. sprogindstilling, skærmopløsning)
 • henvisnings-URL (via hvilket websted/ via hvilket reklamemedie du kom til dette websted)

7.5.8 Modtagerne af dataene er:

Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001

som databehandler. Vi har indgået en databehandleraftale med Google til dette formål. Google LLC, der har hjemsted i Californien, USA, og eventuelt de amerikanske myndigheder kan få adgang til de data, som Google har lagret. Det kan ikke udelukkes, at der vil blive overført data til USA.

7.5.9 (Du kan finde flere oplysninger om vilkårene for brug af Google Analytics og databeskyttelse hos Googlehttps://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ og https://policies.google.com/?hl=de.

 

7.6 Web-Marketing

Brug af Google Adwords Konvertering

7.6.1 Vi bruger Google Adwords til at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud på eksterne hjemmesider ved hjælp af reklamemedier (såkaldte Google Adwords). Vi kan fastslå, hvor vellykkede de enkelte reklameforanstaltninger er i forhold til dataene for reklamekampagnerne. På denne måde har vi interesse i at vise dig reklamer, der er interessante for dig, gøre vores websted mere interessant for dig og opnå en rimelig beregning af reklameomkostningerne.

7.6.2 Disse annoncer leveres af Google via såkaldte "annonceservere". Til dette formål bruger vi cookies fra annonceringsservere, hvorigennem visse parametre til måling af succes, såsom visning af annoncer eller klik fra brugere, kan måles. Hvis du får adgang til vores websted via en Google-annonce, gemmer Google Adwords en cookie på din pc. Disse cookies mister normalt deres gyldighed efter 30 dage og er ikke beregnet til at identificere dig personligt. Det unikke cookie-id, antallet af annonceindtryk pr. placering (frekvens), sidste indtryk (relevant for konverteringer efter visning) og opt-out-oplysninger (der markerer, at brugeren ikke længere ønsker at blive kontaktet) gemmes normalt som analyseværdier for denne cookie.

7.6.3 Disse cookies gør det muligt for Google at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger visse sider på en Adwords-kundens websted, og den cookie, der er gemt på hans computer, endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Hver Adwords-kunde tildeles en anden cookie. Cookies kan derfor ikke spores via Adwords-kunders websteder. Vi indsamler eller behandler ikke selv personoplysninger i forbindelse med de ovennævnte reklameforanstaltninger. Vi modtager kun statistiske evalueringer fra Google. Disse evalueringer gør det muligt for os at se, hvilke af de anvendte reklameforanstaltninger der er særligt effektive. Vi modtager ingen yderligere data fra brugen af reklamemediet, og vi kan især ikke identificere brugerne på grundlag af disse oplysninger.

7.6.4 På grund af de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, som Google indsamler ved brug af dette værktøj, og informerer dig derfor i henhold til vores viden: Gennem integrationen af AdWords Conversion modtager Google oplysninger om, at du har besøgt den tilsvarende del af vores hjemmeside eller klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret med en Google-tjeneste, kan Google tildele besøget til din konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er det muligt, at udbyderen kan få og gemme din IP-adresse.

7.6.5 Du kan forhindre deltagelse i denne sporingsprocedure på forskellige måder:

a) ved at justere din browsersoftware i overensstemmelse hermed, især vil undertrykkelse af cookies fra tredjeparter resultere i, at du ikke modtager nogen annoncer fra tredjeparter;

b) ved at deaktivere cookies til konverteringssporing ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet "www.googleadservices.com", https://www.google. de/settings/ads, idet du sletter denne indstilling, når du sletter dine cookies;

c) ved at deaktivere de interessebaserede annoncer fra de udbydere, der er en del af den selvregulerende kampagne "About Ads" via linket http://www.aboutads.info/choices, idet du sletter denne indstilling, når du sletter dine cookies;

d) ved permanent at deaktivere dem i dine browsere Firefox, Internetexplorer eller Google Chrome på linket http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan udnytte alle funktioner i dette tilbud fuldt ud.

7.6.6 Retsgrundlaget og tilbagekaldelsesmuligheden for denne databehandling er dit samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f)).

7.6.7 Forarbejdningsvirksomhed:

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irland

Klik her for at læse databehandlerens privatlivspolitik http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Klik her for at tilbagekalde alle domæner fra den behandlende virksomhed https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Brug af Google Ads kundematch-lister

7.6.8 Vi bruger Google Ads kundematch-lister som en del af vores Google-annonceringsaktiviteter. Vi bruger kun Google Ads kundematch med dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 a) i GDPR. For at bruge kundematch, uploades lister med krypterede brugerdata (f.eks. navne, e-mailadresser, adresser, kundespecifikke identifikatorer) til Google. Google sammenligner derefter, om de indsendte brugerdata matcher eksisterende Google-kunder. Dette kan bruges til at oprette målgrupper, der kan bruges til styring af annoncer/kampagner. Efter at kundematch-listerne er oprettet, slettes de krypterede kundedata automatisk. Det betyder, at leverandørerne ikke kommer på nye adresser.

Modtageren af dataene er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland som behandler. Til dette formål har vi indgået en ordrebehandlingsaftale med Google. Google LLC med base i Californien, USA, og eventuelt amerikanske myndigheder kan få adgang til dataene, der er gemt hos Google. Du kan undgå dette, ved at hindre installationen af cookies gennem en passende indstilling af din browser (deaktiveringsmulighed). Du kan også tilpasse personlig reklame i din Google-brugerkonto under fanen „Privatliv“ efter dine ønsker. For at gøre dette skal du logge ind på Google og gå til "Administrer Google-konto" i afsnittet "Data og privatliv".Brug af SalesViewer®-teknologi:

På denne hjemmeside indsamles og opbevares data til markedsførings-, markedsforsknings- og optimeringsformål ved hjælp af SalesViewer®-teknologien fra SalesViewer® GmbH baseret på webstedsoperatørens legitime interesser (art. 6 stk. 1 lit.f GDPR).

Til dette formål anvendes en javascript-baseret kode, der bruges til at indsamle virksomhedsrelaterede data og den tilsvarende brug. De data, der indsamles med denne teknologi, krypteres via en irreversibel engangsfunktion (såkaldt hashing). Dataene bliver straks pseudonymiseret og bruges ikke til at identificere besøgende på denne hjemmeside personligt.

De data, der gemmes som en del af Salesviewer, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til deres formål, og der ikke er lovbestemte opbevaringsforpligtelser, der forhindrer sletning.

Dataindsamling og opbevaring kan til enhver tid bestrides med virkning for fremtiden ved at klikke på dette link https://www.salesviewer.com/opt-out for at forhindre indsamling af SalesViewer® inden for denne hjemmeside i fremtiden. En opt-out-cookie til denne hjemmeside vil blive placeret på din enhed. Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen.

 

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).