Vejledning vedr. batteriaffald

Bemærkninger om bortskaffelse af batteri
I forbindelse med salg af batterier eller med levering af enheder, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at oplyse dig om følgende:
Du kan gratis returnere gamle batterier, som vi har eller har haft i vores sortiment til vores lager Praxis Herning A/S, Hammershusvej 16, 7400 Herning. Symbolerne vist på batterierne har følgende betydning:

Symbolet på den overstregede skraldespand betyder, at batteriet ikke må smides i husholdningsaffaldet.

Pb = batteri indeholder mere end 0,004 vægtprocent bly
Cd = batteri indeholder mere end 0,002 vægtprocent
Cadmium Hg = batteri indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv.

Bemærk venligst ovenstående instruktioner.